Chính sách bảo mật thông tin

Hướng dẫn sử dụng Website:
Trang web chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm, không mua bán trực tuyến.
Vào trang web , Quý khách không cần cung cấp thông tin cá nhân.
Mục đích thu thập thông tin:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên. Đây là các thông
tin mà chúng tôi cần để liên lạc và giải đáp thông tin sản phẩm khi nhận được thắc mắc từ khách.
Phạm vi sử dụng thông tin:
Website sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
+  Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp cần thiết.
+  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan
đến giao dịch tại Website.
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:
– Tôn trọng quyền riêng tư của khách, nên thông tin cá nhân của khách hàng luôn được cam kết bảo
mật tuyệt đối.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân
của khách.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân
khách hàng cho các cơ quan như: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra. Ngoài ra không ai
có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng:
– Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình
trạng thông tin khách hàng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục.
– Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại
trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
* Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về Chính sách bảo mật hoặc cách hoạt động của trang web này, bạn
có thể liên hệ với chúng tôi để giải đáp thắc mắc:
Công ty TNHH Hương Liệu Thực Phẩm Và Công Nghiệp Đỉnh Hương
Địa chỉ : 224 Dương Tử Giang (Lầu 1), Phường 4, Quận 11, Tp.HCM
Tel: (028) 3955 5115 – Fax: (028) 3955 2335
Email: dufohao@gmail.com
* Quý khách vui lòng xem lại chính sách bảo mật mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi để
đảm bảo rằng bạn đã đọc và đồng ý với các chính sách hiện hành, vì nó có thể được sửa đổi mà
không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào của chính sách bảo mật này sẽ có hiệu lực ngay sau
khi chúng tôi đăng bài. Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi là bạn chấp nhận với những điều
khoản và điều kiện quy định trong chính sách bảo mật này.

Xem thêm sản phẩm tự công bố tại đây: