Hương nước giải khát

Hương bánh kẹo

Hương trà – cà phê

Hương sản xuất kem

Phụ gia thực phẩm

Phẩm màu thực phẩm

Chế biến thịt 

Nước chấm nước sốt

Hương mặn

Thức ăn gia súc – thuỷ sản

Tinh dầu thiên nhiên

Hương nước hoa