Hương Dâu dầu (Strawberry flavor)

Mã sản phẩm: PF-6014
Ứng dụng: Sản phẩm bánh
Tỷ lệ sử dụng: 0.1 – 1%
Quy cách đóng gói: 4kg/can; (4can x 4kg)/thùng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hương Dâu dầu (Strawberry flavor)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *