Hương Dâu (Strawberry flavor)

Mã sản phẩm: PF-5003 & PF-0293
Ứng dụng: Thức ăn gia súc – Thủy sản
Tỷ lệ sử dụng: 0.1 – 1%
Quy cách đóng gói: 5kg/can; (4can x 5kg)/thùng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hương Dâu (Strawberry flavor)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *