Hương Hồng Trà (Bubble tea flavor)

Mã sản phẩm: PF-8538
Ứng dụng: Sản phẩm Trà sữa
Tỷ lệ sử dụng: 0.1 – 1%
Quy cách đóng gói: 1kg; 5kg/can; (4can x 5kg)/thùng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hương Hồng Trà (Bubble tea flavor)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *