Hương Vải (Lychee flavor)

Mã sản phẩm: PF-0068
Ứng dụng: Sản phẩm kẹo
Tỷ lệ sử dụng: 0.1 – 1%
Quy cách đóng gói: 5kg/can; (4can x 5kg)/thùng; 18kg/xô

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hương Vải (Lychee flavor)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *